Het Gilde Medecins
Terug naar Terra X Startpagina
Terug naar Gildes en groeperingen

‘Anders is ze nooit zo stil, sinds vanmorgen moet er iets mis met haar zijn!’ De Agricole moeder, staande onder het luifel van het Medecin Gildehuis, omklemt haar dochter van pas enkele maanden oud. Het kind is in een dunne rafelige deken gewikkeld. Terwijl ze het kind heen en weer wiegt kijkt ze bezorgd naar de Apprenti die voor haar staat. ‘Ze huilt niet eens meer omdat ze honger heeft.’ Haar stem klinkt zacht, bijna als een gebed. De Apprenti, gekleed in de sluier en lange gewaden van de Medecin, buigt zich voorover om de pasgeborene te bestuderen. Een pril gezichtje met gesloten ogen piept tussen de vodden uit. ‘Ze heeft koorts’, concludeert hij, een frons op zijn gelaat achter zijn sluier, onzichtbaar voor de moeder. ‘Ze heeft zweerrankskruid nodig. Ik haal mijn meester.’

Niet veel later verschijnt de Medecin Compagnon in de deuropening. De hoop die de moeder voelde bij de woorden van de Apprenti vervliegen met haar stokkende adem wanneer, na een korte blik, het vernietigende oordeel van de geneesheer tot haar doordringt; ‘Zuigeling-vergiftiging. Derde stadia. Ongeneeslijk.’

 

medicine 2_hazmat_2NB: Deze informatie geeft het algemene beeld van het Gilde. Door de aard van de spelwereld is het echter goed mogelijk dat er van locatie tot locatie (kleine) verschillen zijn, ook binnen hetzelfde Gilde. Deelnemers mogen ervoor kiezen om een afwijkende vorm te spelen, bijvoorbeeld qua uiterlijk. Graag horen wij hier wel van via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Kern van het Gilde

Het Gilde Medecin houdt zich bezig met de geneeskunst in de breedste zin van het woord. Zij zijn er voor hen die te lijden hebben onder wonden of lichamelijke kwalen en proberen deze zo goed en zo kwaad als dat in de Vervallen Wereld kan te verhelpen. Sommigen kennen kruiden die koortsen laten zakken. Anderen weten wonden te behandelen. Weer anderen weten behulpzame elixers te brouwen. Er zijn zelfs sommigen die er bij zweren met vreemde bezweringen of obscure rituelen de meest tergende pijnen te kunnen verlichten. En, een van de meest waardevolle kundes van het Gilde Medecin; zij houden zich ook bezig met het onderzoek naar de verschillende vormen van het GIF en de behandeling van de gevolgen ervan.

Een afdeling van het Gilde Medecin wordt geleid door een groep Maitres, het Hospitre. Wie binnen het Gilde de functie van Maitre mag vervullen wordt door dat orgaan bepaald. Binnen het Gilde Medecin heerst de cultuur dat Maitres elkaar controleren en toetsen. Maitres van verschillende afdelingen van het Gilde Medecin zoeken elkaar op om elkaar te controleren op de kennis die zij hebben. Het moet namelijk niet zo zijn dat een Maitre der Medecin totaal incompetent is in de geneeskunde… maar het moet ook niet zo zijn dat een Maitre té competent wordt en alles zelf kan.


Structuur van het Gilde

Het Gilde Medecin volgt de gangbare hiërarchie en opdeling van de Gildecultuur. Enerzijds het onderscheid tussen Combatants en Savants en anderzijds de rangorde van Apprenti tot Compagnon tot uiteindelijk Maître.


Bij de Medecin zijn de Apprenti echt de leerlingen binnen het Gilde. De Medecin menen dat geneeskunde en alles dat er bij komt kijken slechts over een langere periode geleerd kan worden, dus veel Gildeleden zijn langdurig Apprenti. Zij ondersteunen de Compagnons bij hun werkzaamheden of voeren simpele ingrepen en behandelingen uit. Ook de minder populaire klussen, zoals het schoonmaken van de instrumenten en het verwijderen van de overleden patiënten en al het bloed en schijt wat zij achterlaten, worden vaak aan Apprenti toebedeeld.  


Na geruime tijd en voldoende ervaring kan een Medecin Compagnons worden. In de meeste gevallen wordt de promotie door de Maîtres bepaald. Soms na een vaste tijd, soms na een bijzondere handeling en bij sommige afdelingen ook gepaard met een haast ritualistische ceremonie. Medecin Compagnons hebben de ervaring en kennis om, zo goed en zo kwaad als het kan in de Vervallen Wereld, de meeste verwondingen en ziektes te behandelen. Compagnons zijn altijd gespecialiseerd in een bepaalde tak van de geneeskunst; verwondingen en anatomie, ziektes, kruidenkunde of het GIF zijn veel voorkomend.

knifesHet Gilde Medecin heeft altijd bij één afdeling méérdere Maîtres. Tezamen vormen zij de lokale Hospitre en besturen zij de groep Compagnons en Apprenti. Vaak hebben zij in het Gilde ook de rol van leermeester in een bepaalde specialisatie. Daarom komt het ook bij sommige afdelingen van het Gilde voor dat een Maître enkel inspraak heeft over de specifieke tak van geneeskunde die hij of zij meester is. Bij de Medecin worden Maîtres door de andere Maîtres in het Hospitre benoemd. Wanneer er een nieuwe afdeling wordt opgericht, of er bij een bestaande afdeling geen Maîtres meer zijn, is het ook al snel vrij spel voor de Compagnons die op deze macht azen. Kenmerkend voor de Maîtres van de Medecin is dat ze onderling elkaar streng controleren. Niet alleen in een lokale afdeling, maar ook tussen twee verschillende afdelingen Medecin heerst een bepaalde competitie tussen de Maîtres. Sommigen fluisteren over Maitres die bewust andermans operatie saboteren, zodat die persoon in aanzien daalt. Dat hier een mensenleven voor betaald moet worden, hoewel dit tegen hun visie in gaat, lijkt voor hen bijzaak.


Combatants zijn bij de Medecin relatief met weinig, maar ze zijn er zeker. De Combatants hebben de belangrijke taak om de Savants te beschermen, zeker wanneer zij actief zijn in gebieden waar veel gestreden wordt. De Medicin staan er om bekend hoge eisen te stellen aan hun Combatants. Daar tegenover staat dat het wel een gewilde positie is om in te verkeren. De kans om te overlijden aan een rottende wond is veel kleiner met de geneesheren nabij. Wat ook een belangrijke taak van Medecin Combatants is, is het verzekeren van een gedegen vergoeding voor de diensten die de genezers verlenen. Het wil namelijk nog wel eens voorkomen dat mensen, nadat ze genezen of behandeld zijn door het Gilde, hier niet voor willen betalen. Een dreigende Combatant in de buurt is voor veel Medecin het verschil tussen een dag eten te kunnen betalen of niet.


De Savants vormen de kern van het Gilde Medecin. Zij zijn degenen met kennis over het lichaam en alles wat het kan mankeren. Medecin maken vaak het onderscheid tussen passieve en actieve Savants. Passieve Savants zijn zij die zich vooral richten op onderzoek en onderricht. Zij proberen nieuwe kennis over geneeskunde te ontdekken en door te geven aan andere leden van het Gilde. Actieve Savants zijn dan diegene die deze kennis in de praktijk inzetten: zij die te werk gaan in het (veld)ziekenverblijf of bij een gewapend conflict tegen betaling hun diensten verlenen.


Bestaansrecht

Het Bestaansrecht van het Gilde Medecin is sterk kennis-gericht. Zij hebben, dramatisch gezegd, de kennis die beslist over leven en dood en daar is lastig op in te breken. Het binden van een strook stof om een snee is eenvoudig, maar veel verder zal een leek nooit komen. Voor echt genezing en ziekenzorg is een leermeester (van het Gilde Medecin) nodig. Rechtdoening vanuit de Medecin komt dus niet vaak voor, omdat oprechte concurrentie of bedreiging van het Bestaansrecht zeldzaam is. Wanneer het wel voorkomt, zijn Medecin vaak streng en meedogenloos in hun straffen. Natuurlijk om hun Bestaansrecht te handhaven, maar ook omwille van hun reputatie: een onkundige geneesheer kan een gehele nederzetting sceptisch maken.


Gebruiken en cultuur

medicine 2_hazmat_1De Vervallen Wereld is een plek waar extreme verwondingen en aandoeningen aan de orde van de dag zijn. Hierdoor zijn de geneeswijzen van de Medecin gelijk aan de mankementen waar hun patiënten aan lijden; keihard. Een wond die niet meteen goed en grondig wordt behandeld, gaat etteren. Een 'zachte' behandeling is weliswaar op dat moment minder pijnlijk voor de patiënt, maar als het niet voldoende heeft geholpen veroorzaakt het later juist méér pijn. Dit is een les die Apprenti al vroeg in hun opleiding geleerd wordt. Bij rottende wonden wordt bijvoorbeeld sneller de afweging gemaakt om een groot deel van het vlees eromheen ook weg te snijden, om zo verspreiding te voorkomen. Amputatie van grote lichaamsdelen is echter iets wat het Gilde echt pas doet wanneer er geen andere keus is. Een persoon met een lichaamsdeel minder heeft in de Vervallen Wereld namelijk een nog kleinere overlevingskans. Kleine lichaamsdelen worden met meer gemak verwijderd, een persoon kan immers nog prima functioneren met een vinger minder.


De diepgaande kennis die de Anciens over het lichaam en ziektes had, is nagenoeg verdwenen of slechts nog heel gefragmenteerd aanwezig. Een Hospitre in een uithoek van Yerap heeft misschien nog wat kennis over de werkingen van een virus, maar gelooft ook heilig dat het verbinden van gebroken ledematen het beste gaat met linnen dat eerst in urine van een elf is gekookt. Een andere afdeling heeft nog wat kennis over de anatomie van verschillende volkeren, maar gelooft ook dat de stand van de maan en het seizoen van invloed zijn op het lichaam. De kennis van de Medecin is dus deels wetenschappelijk, waardoor het ook werkt, en verder voor een groot deel aangevuld met bijgeloof


Medecin dragen bijna altijd een vorm van gezichtsbedekking en er gaan vele verhalen de ronde wat de reden hiervoor is. Sommigen geloven dat zolang een ziekte je niet kan herkennen of vinden, je ook niet besmet kan raken. Ziektes worden door hen niet enkel gezien als lichamelijke aandoeningen, maar kwaadaardige geesten die zich als een parasiet aan het lichaam vastklampen en in de mond, de ingewanden en de genitalien hun eieren leggen. Deze Medecin gaan ook het meest en het vaakst gesluiert, ook buiten de momenten dat zij aan het werk zijn, om zo altijd onherkenbaar te blijven voor ziekte. Anderen onderstrepen simpelweg de overtuiging dat zo min mogelijk fysiek contact met een zieke veiliger en schoner is. Een enkeling is op een meer wetenschappelijke wijze op dezelfde conclusie uitgekomen.


De Medicin hebben soms een lastige positie wat het verdienen van Gildemunten betreft. Dit heeft ook gevolgen op hun handelen. Zo kan het zijn dat zij een hele dag bezig zijn om iemand te helpen, maar dat die persoon toch overlijdt. Dit levert geen geld op, dus ook geen eten. En reken er maar op dat de familie van het slachtoffer geen begrip heeft voor al het harde werk, als er geen resultaat was. ‘De dood is geen brood’, is in veel afdelingen dan ook een bekende gezegde. Ook komt het wel eens voor dat een patiënt na een behandeling geen geld blijkt te hebben. Denk bijvoorbeeld aan iemand die bewusteloos wordt aangeleverd. Om deze reden is het voor het Gilde gebruikelijk om patiënten gedurende de héle behandeling bij bewustzijn te houden. Zo kan er tijdens het wegsnijden van vlees, of het dichtbranden van wonden, onderhandeld worden over de kosten.  


Een oude legende van de Medecins verteld over de hoogmoed van de Anciens die de grootste oorzaak was voor hun ondergang. Tijdens de Gloriedagen hadden de Anciens de kunde om de meest gruwelijke wonden en dodelijke ziektes in een handomdraai te genezen. Zij waren hier op zeker moment zo goed in, zegt de legende, dat zij doden kort na hun sterven weer tot leven konden wekken met de mystieke machten van het Feu Celeste. De meest bedreven geneesmeesters zouden zelfs zo kundig zijn dat de elixers die zij gebrouwen hadden elke ziekte of verwonding kon genezen. Deze kunde werd hun hoogmoed, en hoogmoed komt altijd voor de val. Sommigen geloven dat het de goden, zij het de Duistere Heer, zij het de moeder Gaia, zij het alle goden samen, waren die hun wraak op de Anciens loslieten. Anderen zweren erbij dat het ziekelijke geesten waren die een manier hadden gevonden om zich tegen de elixers te wapenen. Wie het ook was; volgens de legende overwon de ziekte het van de Anciens en Teoc was het gevolg.


Deze vertelling leert de Medecins een aantal dingen. Hoewel men binnen het Gilde elkaar uitdaagt uit op het gebied van de heelkunde en elkaars capaciteiten controleert, wordt er naar de buitenwereld toe niet gepronkt. Het tarten van anderen met wijsheid levert immer nooit iets goeds op. Een andere les is dat ziekte een vast deel is van de wereld en er mee moet worden geleefd. De Anciens hadden bijna alle ziekte de wereld uitgewerkt, en deze sloeg toen, als een laatste tegenoffensief, dodelijker om zich heen dan ooit tevoren. Ondanks dat deze gebeurtenissen zich honderden jaren geleden afspeelden, beïnvloeden ze de denkwijze van de Medecin vandaag de dag nog steeds. 


Uiterlijke stijl

medicine 3_combatDit is het algemene uiterlijke beeld van het Gilde Medecin. Deelnemers mogen hiervan afwijken of het als inspiratie gebruiken voor hun eigen personage. Het staat in de Vervallen Wereld niet vast hoe elk Gilde er uit ziet, de onderstaande tekst uit vooral het gedachtegoed dat achter het uiterlijk zit. Kleding is ook altijd onderhevig aan de vervallen staat van de wereld.


Kleding van de Medecin draait om een ding: het veilig afdekken van het lichaam en het gezicht. Ongeacht de manier waarop, de overtuiging dat het afdekken van het lichaam verstandig is, is er een die door praktisch alle leden van het Gilde Medecin wordt gedeeld. Hierdoor zijn verschillende vormen van gezichtsbedekking een prominent kenmerk voor zowel Savants als Combatants. Lange handschoenen van stof en leer, en lange gewaden gemaakt van canvas en ingevet materiaal zijn gebruikelijk binnen het Gilde.


Savants die vaak in contact komen met zieke en gewonde mensen dragen er extra zorg voor dat hun kleding nauwsluitend is en zoveel mogelijk het hele lichaam bedekt. Deze Medecin dragen kappen met maskers van gaas, lange gezichtssluiers en hoge kragen. Zij die minder contact hebben met patiënten hoeven minder nauwsluitende kleding te dragen, al blijft de gezichtsbedekking nog steeds duidelijk aanwezig. Werkschorten worden ook veel gebruikt en dragen de tekenen van het (vaak bloederige) ambacht van de Medecin.


Een Medecin Combatant draagt vaak gewatteerde kleding dat versterkt is met dik leer. Metalen pantsers komen zelden voor; als er al metaal wordt gedragen, zijn dit versterkte onderdelen van een leren pantser.


Kleuren die veel gedragen worden door het Gilde zijn wit, beige, (licht) groen, geel, grijs en (licht) blauw.  


Terug naar Terra X Startpagina
Terug naar Gildes en groeperingen