Terra X Personages en begrippen

Terug naar Terra X spelwereld

Spelwereld: vervallen wereld
Spelwereld: gildes en groeperingen
Spelwereld: Geografie
Spelwereld: Religies
Spelwereld: Personages en begrippen
Spelwereld: Personage maken
Spelwereld: Teasers en meer...

Deze pagina bevat informatie over bekende namen, figuren en begrippen in dit deel van de spelwereld van Terra X.

Personages

De volgende namen en bijbehorende verhalen zijn bekend in het werelddeel waar Terra X zich afspeelt. Dit is dus informatie die een nieuw personage al zou kunnen weten. Het staat een deelnemer natuurlijk vrij om er voor te kiezen om (een deel van) deze informatie niet te gebruiken.

Koning Enûmatil, Gilde D'Agricole
personages en begrippenEnumatil de Grangraine was jong en nog onbekend toen hij, met een klein gevolg en klein fortuin, naar Boïs Mijn kwam. De eerste jaren waren kantje boord voor deze elf van het Gilde Agricole. Om de zoveel tijd vertrok hij kort, om weer terug te komen met meer gildegeldstukken en harde werkers. Weldra verschenen er temidden van de Woestenij struiken en beginnende bomen. Toen de kleine hoeveelheid veldjes een eerste oogst boden kon men met recht spreken over een Agricole rijk, met Enumatil als Koning. Pakweg 20 jaar later zijn er meer velden dan men ooit durfde te dromen en zijn de waarachtig snel gegroeide bomen van ver al te zien. Dit Rijk, wat haast een klein wonder is, vergaarde als snel naam en faam. En daarmee Enûmatil ook. Tegenwoordig beslaat het Koninkrijk d’Enumatil een gebied waar je van noord tot zuid een dag kan lopen door verschillende kleine bossen en redelijk vruchtbare velden. Het Rijk bestaat uit verschillende gebieden, elk gespecialiseerd in een bepaald aspect van het Gilde d’Agricole. Tussen de hoeves is het relatief veilig.

Enumatil de Grangraine staat bekend als een man met ambitie, met visie, met weinig angsten en vooral als een gewiekste zakenman. Velen zijn vrij gek met deze koning, zeker gezien hij hard werken vaak goed beloont. Toch vinden sommigen hem iets té sluw. Onlangs is ook een meer duistere kant van hem naar boven gekomen: hij is meedogenloos tegenover zijn vijanden. Velen waren er getuige van toen hij, waarschijnlijk met behulp van hoge Anciens magie, een opstandeling publiekelijk gruwelijk liet sterven.

Père Zarpazo, geestelijk leider van het XII Legioen der Enfants Lumières
Van de vele Pères die, verspreid over de Vervallen Wereld, de Gessurites aansturen, is Zarpazo een van de meer bekende. Zijn reputatie vertelt over een man die alles vol overgave doet ter meerdere glorie van de Heer des Lichts. Over een man met goede scholing en veel kennis over zijn religie, de filosofie en zelfs de Anciens. Met name ingewikkelde morele rechtvaardigingen van al het lijden dat hij veroorzaakt heeft, wekken zijn interesse. Hij staat bekend om zijn vurige overtuiging en verregaande devotie aan de Heer. Hij is iemand die de ene dag een bloederige Zuivering leidt en de volgende dag geschiedenis en wetenschap bespreekt met een onmens.

Na in vele hoeken van de Vervallen Wereld het woord van de Heer te hebben verkondigd, belandde deze uitgemergelde bij Nain Doré en stichtte daar, tesamen met Frater Supérieur Tanach, de Diocèse Despoir. Als Père staat hij aan het hoofd van de geestelijkheid aldaar en is dus spiritueel leider van het gebied. Voor Kinderen van het Licht, wel te verstaan. 


Gehanne Doléan
personages en begrippen 2Gehanne is de leidster van de Clan Malformés die zich in het GIF nabij Nain Dore ophoudt. Voortkomend uit een oude lijn mismaakten, is zij zeer uniek voor haar soort. Waar verreweg de meeste Malformés hun mismaakte leven lijden in zelfhaat en ellende, straalt zij een trots en standvastigheid uit die in dit deel van de Vervallen Wereld ongekend is.

Over haar is niet heel veel bekend, maar gaan genoeg geruchten de rondte. Men zegt dat zij enkele jaren geleden het heft in eigen handen nam en, naar de gebruiken van de Clan, de vorige Clanleider uitdaagde, versloeg en zijn strot doorbeet. Het Recht van de Sterkste was nu van haar en binnen de kortste keren had zij haar tegenstanders verwijderd en de Clan omgevormd naar wat het nu is; een gevaarlijke groep Malformés met nog meer gevaarlijke idealen, klaar om hun 'rechtmatige' plaats in de wereld in te nemen. Haar boodschap van superioriteit verspreidt zich snel en mismaakten van heinde en verre sluiten zich bij haar aan. 


Overleden of verdwenen

De volgende personages zijn ook redelijk bekend in de omstreken van het spelgebied, maar zijn onlangs overleden of verdwenen. Hun roem en verhaal leeft echter nog wel voort in de Vervallen Wereld. Wat zij hebben gedaan, doen er maar weinig; een spoor achterlaten op de Wereld.

Koningin Boï de Mineurs
Velen kennen haar naam nog. En dát zegt wat, in de Vervallen Wereld. Zij had aanvankelijk een groot deel van haar reputatie te danken aan haar vader, de wijlen Koning Ïak van Zurekh, een nu compleet verwoeste stad van ongekende omvang. Leunend op de roem van haar vader stichtte Boï zelf een mijn, een die uitgroeide tot een bron van welvaart en waar later Nain Doré en het Agricoles koninkrijk d’Enumatil omheen ontstonden. Toen bekend werd dat Zurekh en al haar inwoners tot stof waren vergaan richtten alle ogen zich op Boï; het enige nalatenschap van een eens-zo-groot Rijk. Alhoewel zij bekend stond als een eerlijke en rechtvaardige leider had zij geregeld conflicten met de Agricoles koning Enumatil en de nabije Enfants Lumières. Dat laatste is haar uiteindelijk fataal geworden, met een vergiftigd wapen is zij door een opstandige Frater van het XII Legioen om het leven gebracht.

De Wijze Greher
De Wijze Greher zijn verleden is in vele mysteriën verhuld. Er gaan verhalen de ronde dat hij door de Vervallen Wereld trok en zijn wijsheden verkondigd aan hen die hij waardig genoeg vond ze aan te horen. Dat deze wijsheden voornamelijk over de Anciens en hun geheimen gingen, was maar al te bekend. Hij was echter erg kieskeurig in het prijsgeven van zijn kennis, en als hij het al deed, waren de lessen en adviezen die hij gaf nog steeds erg raadselachtig. Hij had zijn intrek genomen bij het hof van koningin Boï, had zijn welbekende oproep gedaan en was sporadisch in en rondom Nain Doré aanwezig, tot enkele weken terug. In Nain Doré is hij niet meer gezien en niemand lijkt te weten waar hij nu is. Wist hij soms te veel?

Frater Supérieur Tanach, aanvoerder van het XII Legioen der Enfants Lumières
Tanach had, en heeft, een reputatie als groot krijger van de Lichtheer. Jaren geleden vertrok de toen nog jonge Frater Supérieur bij zijn ouderlijke vesting in het oosten, Château Tanach, om de Vervallen Wereld in te trekken. Als aanvoerder van zijn eigen heerschaar voerde hij zo vele Zuiveringen uit in naam van het Licht. Met haast bovenmenselijke kracht en gekenmerkt door uitbarstingen van vurige woede leide hij het XII Legioen en de Diocese van Despoir nabij Nain Doré. Onlangs is Frater Supérieur Tanach tijdens een aanval dodelijk gewond geraakt. Het nieuws over zijn overlijden ging al snel rond, alhoewel sommigen beweren dat ze hem nog zagen bewegen. Het lichaam is onder begeleiding weggevoerd. Hoe het nu met hem gaat en waar hij is, is onduidelijk.


Begrippenlijst

Hieronder staan de namen, termen en begrippen die gebruikt worden in de Vervallen Wereld.

Anciens - De Anciens heersten over de wereld voor deze in verval raakte. Volgens de verhalen reikten hun bouwwerken tot aan de wolken en waren zij in staat wonderen te verrichten.

Artefact - Waardevolle, nog werkende, objecten van de Anciens die worden opgegraven noemt men vaak artefacten. Deze zijn echter bijzonder zeldzaam en komen vaker voor in geruchten dan dat men ze echt kan aanschouwen.

Bestaanschennis - Het uitoefenen van een vak of het bezitten van kennis van een ander Gilde. Bijvoorbeeld een Agricole die geneeskunde gebruikt of een groep Gildelozen die simpel gereedschap maken en verkopen. Dit wordt haast unaniem veroordeeld; wanneer kennis buiten een Gilde gebruikt wordt is dat Gilde niet meer nodig, verliest het haar bestaansrecht.

Boïs Mijn - De mijn van koningin Boï. Gelegen aan de voet van de Roestbergen en inmiddels ook in het midden van het Agricole Koninkrijk d'Enumatil.

Cannibales - Cannibales zijn rovende en plunderende mensen/wezens die door hun samenleving verstoten zijn vanwege ernstige misdaden. Zij hebben een verban-mis ondergaan en zijn daarbij verminkt, opdat ze herkenbaar zijn als verbannen. Een enkeling is soms zo wanhopig (of krankzinnig) om mensenvlees te eten.

GIF - De ziekte van de Vervallen Wereld. Het is vaak onzichtbaar, maar zeker voelbaar. Wie hier in verzeild raakt vindt ziekte, een pijnlijke dood, maar heel soms ook walgelijke misvorming.

De Gouden Tijd - Een bekende aanduiding voor de tijd voor Teoc, toen de wereld nog niet in verval was.

ïak - De roemruchte vader van koningin Boï. Deze dwergenkoning heerste over de stad Zurekh en had volgens de verhalen wel 4000 Mineur slaven. Inmiddels zijn zowel hij als de stad gevallen.

Koninkrijk d'Enumatil - Het Agricole Koninkrijk dat is opgericht temidden van de Woestenij en rondom Boïs Mijn. Dat er eerst enkel dorre grond lag, maakt het ontstaan van bomen en akkers een heus wonder.

Malformés - Mismaakte schepselen, afkomstig uit of ontstaan door het GIF, die door ieder ander ras wordt geweerd.

Nain Doré - Gelegen in het hart van het Koninkrijk d'Enumatil en voor de ingang van Boïs Mijn. Na het overlijden van Boï ontbreekt het hier aan duidelijk gezag, alhoewel Koning Enumatil die rol op zich lijkt te nemen.

Rha - De rivier die door het spelgebied loopt en uit de Roestbergen richting de zee in het noordwesten stroomt.

Roestbergen - De centraal gelegen bergketen in Yerab. Naar het schijnt is dit een wetteloos gebied, wat krioelt van roversbendes en Cannibales.

Ronning - De rivier die vanuit een groot bergmeer in de Roestbergen richting het zuiden stroomt. Velen gebruiken deze om naar de havenstad Sayyeh te reizen.

Sayyeh - Een bekende grote havenstad in het zuiden.

Samenleving - Wanneer een groep wezens samen leeft en bepaalde regels hanteert in de hoop dat men ook kan blijven bestaan. Over hoe het precies hoort zijn de meningen sterk verdeeld, maar het gegeven van een samenleving wordt als iets kostbaars en begerenswaardig gezien.

Teoc - De gebeurtenis die de Gouden Tijd van de Anciens deed eindigen en de wereld in verval bracht. De verhalen verschillen over wat Teoc exact was.

Verbanmis - Een ceremonie waarin zware misdadigers uit de samenleving worden verbannen. Zij worden van al hun eigendommen ontdaan en ondergaan het Vermank, zodat ook andere plaatsen hen herkennen als misdadigers en hen niet zullen verwelkomen.

Vermank - Tijdens de verban-mis ondergaat de misdadiger 'het Vermank'. Hierbij worden misdadigers op zo'n wijze permanent toegetakeld dat andere samenlevingen hen herkennen als misdadiger. Het Vermank kan overal anders zijn, maar is meestal herkenbaar als opzettelijke straf. Denk hier aan bijvoorbeeld een brandmerk en littekens, hoewel het breken of ontnemen van ledematen ook zeker tot de mogelijkheden behoort.

De Woestenij - Vele plaatsen worden zo genoemd. De Woestenij rondom Boïs Mijn en het koninkrijk d'Enumatil is een dor en bar niemandsland gelegen tussen de Roestbergen in het oosten en een groot water in het westen.

Yerab - De meest voorkomende naam voor het werelddeel waar Terra X zich afspeelt.

Zurekh - Deze machtige stad werd bestuurd door de dwergenkoning Iak, van het Gilde Mineurs. Naar het schijnt werkten er wel 4000 slaven in en vooral onder de stad. Vandaar ook de grootste bekendheid. Recentelijk is deze stad echter op mysterieuze wijze gevallen.

Gildes

Apprenti - Leerling van een Gilde.

Bestaansrecht - Een ongeschreven regel noodzakelijk om de orde te bewaren; dat je iets kan, wat niemand anders kan, en dat anderen jou nodig hebben. Veelal het monopolie van een Gilde.

Bestaansschennis - Het uitoefenen van een vak of het bezitten van kennis van een ander Gilde. Bijvoorbeeld een Agricole die geneeskunde gebruikt of een groep Gildelozen die simpel gereedschap maken en verkopen. Dit wordt haast unaniem veroordeeld; wanneer kennis buiten een Gilde gebruikt wordt is dat Gilde niet meer nodig, verliest het haar bestaansrecht.


Combatant - De leden van een Gilde die zich bezighouden met het beschermen van de Gildeleden.

Compagnon - Volwaardig Gildelid.

Gilde - Een vorm van samenleving en bestaan. Veel samenlevingen bestaan uit een aantal Gildes, maar soms kan een Gilde al een nederzetting vormen. Een Gilde specialiseert in bepaalde kennis van vaardigheden om zich zo waardevol te maken in de Vervallen Wereld. Zo dragen de leden/inwoners zorg voor zichzelf.

Gildemunten - Kleine schijfjes met afbeeldingen van de Grote Gildes er op. Geïntroduceerd door het Gilde Mercantile, om mee te kunnen handelen.

Gilde Agricole - Het Gilde dat zich specialiseert in het mogelijk maken van landbouw en veeteelt op de dorre velden van de Vervallen Wereld. Zij bezitten de belangrijke troef tegen de hongerdood. Hun 'koninkrijken' worden feodaal bestuurd.

Gilde Bricoleur - Het Gilde dat zich specialiseert in het maken van gebruiksvoorwerpen, het Gilde van ambachtslieden. Naar zeggen houdt een 'centraal comité' toezicht op naleving van de Gilderegels. In praktijk regelen veel Bricoleurs in een samenleving hun eigen zaken.

Gilde Cuisinier - Een subgilde van het Gilde Agricole. Het Gilde dat zich specialiseert in het bereiden van voedzame maaltijden, van het door de Agricoles verwerkte voedsel. Vaak worden tavernes, herbergen en andere eetgelegenheden door leden van dit kleine Gilde gerund.

Gilde Medicin - Het Gilde dat zich specialiseert in het behandelen van wonden en ziektes. In tegenstelling tot de meeste Gildes kennen zij meerdere Maitres die door alle leden van een lokale afdeling gekozen worden.

Gilde Mercantile - Het Gilde dat zich specialiseert in handel. Het bestaat uit een aantal grote families en zij zijn verantwoordelijk voor het slaan van de veel gebruikte gildemunten. Dit gilde staat niet op de gildemunt, zij zijn de munt.

Gilde Mineur - Het Gilde dat zich specialiseert in het opgraven of vinden van grondstoffen, zowel ondergronds als in de ruïnes van de Anciens. Heel af en toe vinden zij ook artefacten van de Anciens, een grote bron van rijkdom en macht. Dit Gilde worden bestuurd door dwergen, met aan het hoofd een koning(in). Het meeste harde werk wordt gedaan door slaven.

Gilde Postale - Een aftakking van het Gilde Mercantile. Het Gilde dat zich specialiseert in samenlevingen verbinden. Dit gilde brengt post en nieuws rond van de ene nederzetting naar de andere. Ook worden leden van dit Gilde vaak ingehuurd om aankondigen te doen.

Gilde Raconteur - Het Gilde dat zich specialiseert in kunst en vermaak. Zij proberen het harde bestaan te verlichten, maar ook door middel van verhalen liederen het 'levende geheugen' van de wereld te vormen. Hun bestuur is dikwijls wispelturig te noemen.

Hospitre - De groep Maitres die een Medecin afdeling besturen.

Koning/koningin - De Maitre van een Agricole of Mineur Gilde die het Gilde en grondgebied bestuurt.

Maitre - De hoogste in rang binnen een Gilde.

Noblesse - Een woord, voornamelijk gebruikt door de Agricole, voor 'adel'.

Rechtdoening - Het afstraffen van iemand die Bestaanschennis pleegt. Vaak is dit simpelweg de dood.

Savant - De leden van een Gilde die zich bezig houden met (een deel van het) Gilde expertise.


Gaiaans

Abbé - Eén van de namen die sommige geestelijken van het Geloof in de Moeder Gaia voor zichzelf gebruiken.

Curé - Eén van de namen die sommige geestelijken van het Geloof in de Moeder Gaia voor zichzelf gebruiken.

Eveque - Eén van de namen die sommige geestelijken van het Geloof in de Moeder Gaia voor zichzelf gebruiken.

Gaianen - Aanhangers van de Moeder Gaia.

Moeder Gaia - Volgens haar aanhangers zijn alle goden en godinnen geboren uit de Moeder Gaia. Dit maakt, volgens hen, iedere godsdienst of religie onderdeel van het Gaiaanse Geloof.


Enfants Lumières

Armigers - Een woord gebruikt door de Enfants Lumières, voor 'adel'.

Celuici - De naam die veel Enfants Lumières aan de Vervallen Wereld hebben gegeven.

Coronne - 'Le Bastion de la Lumière', een van de grootste Enfant bolwerken in Yerab, gelegen in het zuid westen.

Diocèse - De naam voor een nederzetting en samenleving van louter Enfants Lumières.

Enfants Lumières - Volgelingen van de Heer van het Licht.

Frater - De benaming voor de mankracht van een Legioen der Enfants Lumières. Binnen het Frater zijn, zijn nog vele rangen.

Fraternité - De broederschap. Verzamelnaam voor alle soldaten van de Enfants Lumières. Bestaat uit alle Legioenen die er in de Vervallen Wereld rondlopen.

Frère - Een geestelijke in dienst van de Heer van het licht.

Gessurites - Verzamelnaam voor de geestelijkheid van de Enfants Lumières.

Heer van het Duister - Volgens de Enfants Lumières is hij een van de twee zonen van de grote God. De Heer van het Duister is een kwaadaardige god en ook de schepper van alle niet-menselijke rassen.

Heer van het Licht - Volgens de Enfants Lumières, volgelingen van de Heer van het Licht, is hij een van de twee zonen van de grote God, die te heilig is om genoemd te worden. Volgens hen is hij de schepper van de mens en wandelde hij in de Gouden Tijd temidden van zijn schepsels, totdat Teoc plaatsvond.

Laïs - Het gewone volk binnen Enfants Lumières gemeenschappen.

Legioen - Een militante groep van de Enfants Lumières, opgemaakt uit leden van de Fraternité.

Onmens - Term die de Enfants Lumières gebruiken om alle niet-menselijke rassen aan te duiden. Heeft een sterk negatieve lading.

Père - Een geestelijk leider in een diocese van Enfants Lumières.

Terug naar Terra X spelwereld 

Spelwereld: vervallen wereld
Spelwereld: gildes en groeperingen
Spelwereld: Geografie
Spelwereld: Religies
Spelwereld: Personages en begrippen
Spelwereld: Personage maken
Spelwereld: Teasers en meer...