Dwaler - Personage maken

TERUG naar Dwaler spelwereld

Deze pagina is gewijd aan het maken van een personage in de spelwereld van 'de Dwaler'.

De Dwaler speelt zich af in een specifieke spelwereld, met een geheel eigen sfeer en stijl. Als deelnemer word je onderdeel van deze rijke spelwereld en speel je een personage die daar in past. Dat is dan ook de afspraak die wij graag met jullie maken; iedereen doet mee aan hetzelfde spel, in dezelfde spelwereld.

Daarom hebben wij voor het maken / verzinnen van personages een aantal richtlijnen en regels onder elkaar gezet; dingen om rekening mee te houden. Wij geloven dat hoe meer een personage in de spelwereld past, hoe leuker het voor jou en jouw medespelers wordt. En hoe meer de personages in de spelwereld passen, hoe meer de personages, de spelwereld en de verhalen tot leven komen.

Om deze reden vragen wij iedereen om van tevoren contact met ons op te nemen over het concept dat zij willen spelen. Zo kunnen wij een akkoord geven voor het spelen van je concept, of helpen om het idee passend te krijgen.

Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:
 Middeleeuwse personages
 Mythische personages
❈ Andere personages 
❈ Personage opsturen 
❈ Bronnen 

Dwaler27 WM-0458 Dwaler27 WM-0126 DSC 0611 Dwaler27 WM-0270

Middeleeuwse personages


Wil je een middeleeuwse mens spelen? Hou dan rekening met de volgende punten:

❈ Lees de pagina over de middeleeuwen. Hier vind je een goede basis voor deze kant van de spelwereld.
 

❈ Lees de pagina over dwaalplaatsen. Het evenement speelt zich namelijk in een dwaalplaats af. Voor het spelen van een mens is het belangrijk te weten hoe je in de dwaalplaats terecht bent gekomen en wat het met je kan doen.

❈ Je kan personages spelen waarvan het geloofwaardig is dat die hadden kunnen bestaan in 13de eeuws Europa. 

❈ Weet dat er een grote diversiteit aan opties is en dat je hier, op het internet en in boeken, ook van alles over kan vinden. Wil je een boer spelen? Dan kun je informatie zoeken over 13de eeuwse boeren. Wil je een Fransman spelen? Dan kun je informatie vinden over 13de eeuws Frankrijk. Wil je een Hospitaalridder spelen die uit Arnhem komt en op kruistocht is geweest? Over al die dingen is wat te vinden. Je kan je zoveel verdiepen als je zelf wil. 

❈ Onlosmakelijk verbonden met middeleeuws Europa is de standenmaatschappij. Tot welke stand behoort jouw personage?

❈ Ook de rol van godsdienst is niet weg te denken uit middeleeuws Europa, dat bijna geheel Christelijk was. Moet je dan zelf ook een Christen spelen? Hoewel dat het meest gangbaar is, waren er in Europa ook andere stromingen en godsdiensten aanwezig. Er zijn dus genoeg interessante alternatieven.

❈ Hou rekening met de volgende vuistregel: De middeleeuwen op 'De Dwaler' hetzelfde is als die uit onze echte geschiedenis. Hoewel er in de wereld van 'De Dwaler' ook dwaalplaatsen bestaan, waar bijgeloof echt tot leven komt, heeft de middeleeuwse wereld daar in zoverre geen weet van, dat de middeleeuwse wereld (en de geschiedenisboeken) onveranderd blijven.

❈ Vanwege bovenstaande vuistregel is het niet mogelijk bestaande figuren uit de geschiedenis te spelen op 'De Dwaler'. Ook kun je als speler in de achtergrond van jouw personage geen dingen verzinnen die echt verandering aanbrengen in de bekende wereld. Hier is voor gekozen vanwege de duidelijkheid die het biedt en om complicaties te voorkomen.

❈ Hoe heten mensen in de middeleeuwen eigenlijk? Passende middeleeuwse namen helpen enorm om de middeleeuwen tot leven te brengen! Er is een boel over te vinden op het internet. Ga dus op zoek naar een passende namenlijst! Niet alleen heten mensen anders in verschillende landen, maar ook per bevolkingsgroep! Zo hebben bijvoorbeeld Joden vaak andere namen dan de meeste Christenen.

❈ Wat voor kleren, uitrusting en spullen hadden verschillende mensen eigenlijk in de 13de eeuw? Wij moedigen iedereen aan hier naar te kijken en hier rekening mee te houden. Moet het dan super precies? Nee; voorop staat de sfeer van de 13de eeuw en de geloofwaardigheid. Let wel: Wij van de organisatie kunnen jou wel vragen iets niet te dragen als het duidelijk niet in de sfeer of het tijdsbeeld past. Meer info hierover? 

 Je kunt voor inspiratie kijken op ons Pinterest bord: https://nl.pinterest.com/gnsevents/de-dwaler-middeleeuwen-moodboard/

 Je kan onze community om  tips vragen in onze Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/1448568612129985/

 Kijk voor een aantal vuistregels bij Kostuum & Kleding


❈ Wij vragen iedereen die bij ons meedoet om hun personage concept van tevoren naar ons te mailen, zodat wij hiervoor een akkoord kunnen geven. Wil je iets simpels spelen, als een boer, dan hoeft de uitwerking niet heel uitgebreid te zijn. Wil je iets complexers spelen, zoals een ridder of adelvrouw, dan is wat meer uitwerking vereist.

❈ Voor meer hierover, kijk onderaan deze pagina bij ‘Personage Opsturen’.  


Dwaler27 WM-0349 32854051154 b3027bfcb3_o 47509033241 88d5759c8f_o DSC 0071

Mythische personages


Wil je iets mythisch spelen? Hou dan rekening met de volgende punten:

❈ Lees de pagina over mythologie op 'de Dwaler'. Hier vind je de basis van deze kant van de spelwereld.

❈ Lees de pagina over dwaalplaatsen. Het evenement speelt zich namelijk in een dwaalplaats af. Ook zijn dwaalplaatsen de plek waar mythische wezens e.d. bestaan. Jouw personage zal dan ook uit een dwaalplaats komen.

❈ Je kan wezens spelen die voorkomen in  Europese mythen, legenden, sagen, folklore, volksverhalen en bijgeloof van omstreeks de 13de eeuw en daarvoor.

❈ Voor het spelen van iets mythisch vragen wij deelnemers om het concept te baseren op de beschrijvingen uit de oude verhalen.. Uit welk verhaal (of verhalen) komt het wezen dat je wil spelen? En hoe worden die daar beschreven?

❈ Weet dat er een grote diversiteit aan opties is en dat je hier, op het internet en in boeken, ook van alles over kan vinden. Alleen al de mythologieën zijn er heel veel: Germaans, Noors, Angelsaksisch, Keltisch, Welsch, Schots, Grieks, Romeins, Iberisch, Slavisch etc. En daar houden de opties nog niet op!

❈ Kanttekeningen: Het wezen moet wel speelbaar zijn. Zo is het geloofwaardig uitvoeren van een griffioen erg lastig. Het spelen van een geest die alleen op korenvelden verschijnt geeft waarschijnlijk weinig spelplezier. Ook zijn specifieke/bekende personages uit verhalen (zoals Grendel, Iðunn, Elegast etc.) niet voor spelers speelbaar. Wij behouden ons het recht voor deze personages te gebruiken in de verhalen van 'De Dwaler'.

❈ Hoe heten mythische wezens eigenlijk? Passende namen helpen enorm om de mythes nog meer tot leven te brengen! Ons uitgangspunt hierbij is dat de namen passen bij de bronnen, of bij de cultuur waar de mythe uit komt. Germaanse twergen zullen oude Germaanse namen hebben, terwijl een Satyr duidelijk geen Henk zou heten! Er zijn een boel namenlijsten te vinden op het internet!

❈ Hoe zien mythische wezens er eigenlijk uit? De ene bron is daar duidelijker over dan de ander. Dat geeft ook wat ruimte voor creativiteit en interpretatie. Ons uitgangspunt is dat het geloofwaardig wordt vormgegeven. Bij de vormgeving van mythische personages zien wij graag dat het kostuum gebaseerd is op de cultuur waar de mythologie vandaan komt. Zo zou een Noorse Dvergr dus heel goed viking kleding kunnen dragen, waar een Keltische Aes Sídhe juist Keltisch gekleed zou gaan. Hou hier ook het tijdsbeeld in het oog; ook mythische wezens zijn onderhevig aan het tijdperk en zullen dus geen blousen, plaatstaal of andere kleding/uitrusting van na de 13de eeuw dragen. Let wel: Wij van de organisatie kunnen jou wel vragen iets niet te dragen als het duidelijk niet in de sfeer of het tijdsbeeld past. Meer info hierover?

 Je kunt voor inspiratie kijken op ons Pinterest bord: https://nl.pinterest.com/gnsevents/de-dwaler-mythologie-moodboard/

 Je kan onze community om  tips vragen in onze Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/1448568612129985/

 Kijk voor een aantal vuistregels bij Kostuum & Kleding

❈ Hou er rekening mee dat een andere deelnemer hetzelfde soort wezen kan spelen, maar het net wat anders uitvoert en uitspeelt. Het kan zijn dat die persoon zijn of haar concept uit net iets andere bronnen haalt. Zolang beide versies volgens onze vuistregels zijn gebaseerd op goede bronnen, zijn beide versies dan ook prima.

❈ Wij vragen iedereen die bij ons meedoet om hun personage concept van tevoren naar ons te mailen, zodat wij hiervoor een akkoord kunnen geven. Weet dat als het personage aantoonbaar stamt uit Europese mythen, legenden, sagen, folklore, volksverhalen en bijgeloof van omstreeks de 13de eeuw of daarvoor, het vrijwel altijd goedgekeurd zal worden.

❈ Voor meer hierover, kijk onderaan deze pagina bij ‘Personage Opsturen’.

Andere personages

Hoewel ‘De Dwaler' hoofdzakelijk bestaat uit 'middeleeuwse' en 'mythische' personages, zijn er ook personage concepten die niet strikt in één van de twee categorieën vallen, maar misschien wel een beetje in beide. Wil je zo iets spelen? Dan hebben wij graag dat je ons mailt met het idee en hoe het idee passend is binnen de spelwereld van 'De Dwaler’. Vanaf daar kijken wij samen verder!

Personage opsturen

Wij vragen al onze deelnemers om hun personage- en/of groepsconcept van tevoren naar ons op te sturen. Zo weten wie er speelt, wat men speelt, kunnen wij een akkoord geven én kunnen wij eventueel nog helpen om het concept beter binnen de spelwereld te passen.

❈ Wij ontvangen graag alle concepten als een Word, Google Doc of .PDF bestand. Zo kunnen wij deze toevoegen aan ons Personage Archief.

❈ Verwerk in de titel van het bestand zowel jouw eigen naam, als de naam van jouw personage.

❈ Als het concept / de achtergrond langer dan 1 pagina is, is het voor ons fijn als de éérste pagina een samenvatting / lijst van alle belangrijke informatie bevat. Verder mag het document zo lang en diep uitgewerkt zijn als je zelf fijn vindt.

❈ In het geval van groepsdocumenten is het voor ons fijn wanneer er een overzicht of samenvatting is van wie er allemaal meespelen en wat voor rol zij vervullen in de groep.

❈ Vergeet niet in je achtergrond (op de eerste pagina) te benoemen wat voor spel je hoopt te vinden op de Dwaler en wat de In Spel doelen van je personage zijn. Dat is voor ons belangrijk om te weten, zodat we er rekening mee kunnen houden.

❈ Benoem de bronnen die je gebruikt, zodat wij weten waar je je informatie vandaan haalt. En citeer de gebruikte passages waar van toepassing.

 Mythische personages: Hierbij hebben wij altijd de bron(nen) nodig waar het concept op gebaseerd is, om te kunnen zien of het passend is binnen de spelwereld en hoe de bronnen worden geïnterpreteerd.

 Middeleeuwse personage: Maar ook van middeleeuwse personages ontvangen wij graag bronnen. Als je bijvoorbeeld een mens uit Harderwijk speelt, vinden wij het ook leuk om info te zien over 13e eeuws Harderwijk. Of als je bij een Orde zit, dan is het voor ons fijn om bronnen over jouw uitwerking van het ordeleven te ontvangen.

❈ Wanneer je concept / achtergrond wordt geüpdatet of aangepast, ontvangen wij graag de vernieuwde versie in zijn geheel, om daarmee de oude te vervangen.

❈ Wanneer je stopt met een personage of groep te spelen, vragen wij dit ook te melden. Dan weten wij waar wij aan toe zijn, bereiden wij ook niet onverhoopt iets voor én kunnen wij ons Personage Archief up to date houden.

Mail deadline:
❈ Wij ontvangen personage concepten het liefst niet later dan een maand voor elk evenement.

❈ De deadline voor het opsturen ligt op de vrijdag, twee weken voor het evenement.

❈ Je kan daarna wel iets opsturen, maar wij kunnen niet garanderen dan nog tijd te hebben om te reageren.

❈ Als er in deze laatste twee weken nog mailconversaties lopen, maken wij er wel zaak van deze af te ronden.


Mailen naar ons, de Verhaalleiders van De Dwaler, kan via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Bronnen

Bronnen zijn een belangrijk onderdeel van De Dwaler. Dat is waar wij onze informatie van de spelwereld (de 13de eeuw én mythen en verhalen) op baseren. Er is van alles te vinden in boeken en op het internet. Maar soms kan het zoeken wel lastig zijn. Hulp nodig met bronnen vinden?

❈ Je kan altijd hulp vragen aan onze community via onze Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/1448568612129985/

❈ Of kijk bij onze verzameling bronnen bij Verdiepende informatie.


TERUG naar Dwaler spelwereld