Dwaler - Dwaalplaatsen
TERUG naar Dwaler spelwereld

Deze pagina is gewijd aan dwaalplaatsen en de rol daarvan op de Dwaler.

De Dwaler speelt zich af in Europa begin 13de eeuw. Wat de middeleeuwse wereld van de mens echter niet weet is dat er, verspreid door heel Europa, een hoeveelheid moeilijk vindbare plekken schuilen. Zo moeilijk zelfs, dat je ze enkel vindt als je weet waar ze liggen, of als je in de buurt verdwaalt.. Op deze plekken zijn de mythen, legenden en volksverhalen waar men toen in geloofde werkelijkheid.

Deze verscholen plekken noemen wij dwaalplaatsen; daar waar wezens dwalen en mensen verdwalen.

Wij hebben deze verschijningen bedacht om het mythische en de middeleeuwse mens bij elkaar te kunnen brengen, zonder de geschiedenis en de 13de eeuwse wereld ineens radicaal te veranderen.

Het evenement en het verhaal speelt zich in één van deze dwaalplaatsen af.

Belangrijke informatie

Hieronder vind je alle informatie over dwaalplaatsen die je nodig hebt om te kunnen spelen in de spelwereld van de Dwaler.

Bewoners
De dwaalplaatsen worden in eerste instantie enkel bewoond door mythische wezens. Dwaalplaatsen kunnen worden beschouwd als hun plek om te bestaan, gezien ze dat buiten de dwaalplaatsen eigenlijk niet kunnen. De bewoners zullen (over het algemeen) passen bij het bijgeloof van de mensen in die regio, of het bijgeloof wat daar ooit was. Sommige dwaalplaatsen worden bewoond door één wezen of verschijning en sommigen hebben een meer gemengde samenstelling.

Ook kan het zijn dat er in sommige dwaalplaatsen mensen wonen die ooit zijn verdwaald en daar terecht zijn gekomen. Echt heel vaak gebeurt dit niet, omdat het vaker mis gaat dan goed. Op de Dwaler is het uiteraard wel het geval dat er mensen (zijn gaan) wonen.

Meer mogelijk
In dwaalplaatsen zijn dingen mogelijk die daarbuiten, in de middeleeuwse wereld van de mens, niet kunnen. Denk hier aan de minder tastbare dingen uit mythologie en bijgeloof zoals magie, bezweringen, vloeken, wonderen en hekserij. Ook met bijvoorbeeld alchemie (wat een combinatie is van wetenschap, filosofie en mysticisme) lijkt in de dwaalplaatsen veel meer te kunnen.

Vinden en verdwalen
Mensen komen niet zomaar in een dwaalplaats terecht. Eigenlijk kom je er vrijwel enkel per ongeluk. Het wil zo zijn dat je enkel in een dwaalplaats terecht kan komen, als je in de buurt van die dwaalplaats verdwaalt. Het maakt niet uit of er al 1000 mensen langs die plek zijn gelopen, als je er verdwaalt kan het maar zo zijn dat je op een plek terecht komt die je eerder niet had gezien. Als je eenmaal in een dwaalplaats bent geweest, weet je deze dwaalplaats ook weer terug te vinden. Dat betekent dat je er terug zou kunnen keren, mocht je de dwaalplaats ooit (kunnen) verlaten.

Aan een ander de route of locatie beschrijven werkt niet, eveneens de locatie op een kaart proberen te zetten. Dat laatste blijkt namelijk niet mogelijk.

Mythische wezens hebben meer aanleg voor het vinden van andere dwaalplaatsen, mochten ze hun dwaalplaats verlaten. Maar ook voor hen zijn er dwaalplaatsen die moeilijker te vinden zijn, of gewoonweg onvindbaar.

Locaties
Dwaalplaatsen bevinden zich over heel Europa. Deze verschijnselen zitten vooral op afgelegen plekken. Ook zijn ze, niet voor niets, vaak verbonden aan plaatsen waar mythen en volksverhalen over bestaan. Ze zitten bijvoorbeeld in dichte bossen, tussen hoge bergen en in donkere grotten. Het is echter niet zo dat in elk hoekje een dwaalplaats verstopt zit. Ze zitten wel door heel Europa verspreid, maar het is niet zo dat Europa er propvol mee zit. Het blijven relatief zeldzame fenomenen.

Vorm
Net zoals de locaties van dwaalplaatsen verschillen, kunnen zij ook verschillen van vorm wanneer dat passend is bij de regio, de bewoners of de lokale mythes en volksverhalen. Het zijn niet allemaal velden in een bos.

Qua grootte kunnen dwaalplaatsen ook verschillen. Soms zijn ze net groot genoeg voor één hutje, maar in sommigen kan een heel kasteel schuilen. Groter dan dat worden ze echter niet en die grootte is dan ook al vrij uitzonderlijk. De dwaalplaats waar het evenement zich afspeelt is er zo een aan de grote kant.

Ook zijn dwaalplaatsen niet geheel vast van vorm. Soms blijken dingen ineens op een andere plek te staan dan voorheen. Het kan zijn dat men plots op een veld stuit die men er voorheen niet vond. En heel soms, als men iets zoekt, blijkt een veld of een boom weer te zijn verdwenen. Het is vooral het midden van een dwaalplaats dat vaster van vorm is.

Voor mythische wezens
De wezens en verschijningen uit mythen volksverhalen bestaan enkel in dwaalplaatsen. Mythische wezens kunnen reizen tussen dwaalplaatsen, hoewel het in de praktijk weinig gebeurt. De wereld buiten de dwaalplaatsen is nu eenmaal niet voor de mythische wezens. Dat heeft als gevolg dat als een wezen te lang buiten een dwaalplaats is, die gewoonweg ophoudt met bestaan. Hoewel mythische wezens ook niet exact weten hoe dwaalplaatsen werken, voelen ze wel instinctief hoe ze er mee om moeten gaan.

Voor mensen
Daar waar wezens buiten dwaalplaatsen op den duur ophouden te bestaan, ervaren mensen die in een dwaalplaats zijn beland weer heel iets anders. In eerste instantie moeten zij verdwalen om er te belanden. Eenmaal in een dwaalplaats is het zo dat zij daar, vroeg of laat, voor goed verdwaald raken. Het kan zijn dat, wanneer een mens de dwaalplaats probeert te verlaten, hij er net iets langer over doet dan gedacht. De volgende keer loopt hij misschien 2 keer langs dezelfde boom, voordat hij zich buiten de dwaalplaats bevindt. En op den duur loopt hij misschien wel steeds hetzelfde rondje en komt hier elke keer op dezelfde plek terecht; er is voor die persoon geen uitweg meer. Dit is niet iets wat mensen in eerste instantie bewust weten, maar iets dat ze allemaal, of het nu snel of langzaam gaat, uiteindelijk ervaren.

Belangrijk: Als deelnemer mag je zelf bepalen wanneer en hoe snel dit jouw personage overkomt. Aan jou om te bepalen wat het mooist is voor het verhaal van jouw personage en jouw spelplezier. Speel je dat jouw personage nog af en toe zaken heeft buiten de dwaalplaats? Dan kan je spelen dat het steeds meer verdwaald raken heel langzaam gaat. Wil je spelen dat jouw personage compleet verwikkeld is in de gebeurtenissen van de dwaalplaats? Dan kan je spelen dat jouw personage daar gelijk na aankomst permanent is verdwaald en de weg naar buiten nooit meer zal vinden.


Over het begrip dwaalplaats
Het woord dwaalplaats is er vooral om te zorgen dat we over het begrip kunnen praten. Het is geheel mogelijk dat mensen en wezens er in de spelwereld andere namen voor hebben of verzinnen.

Dwaalplaatsen en geschiedenis
Middeleeuwen en mythologie niet door ons zijn bedacht, maar dwaalplaatsen zijn dat wel. Stel je voor dat er allemaal griffioenen en goblins in 13de eeuws Europa hadden bestaan. Dan was het ook niet echt meer 13de eeuws Europa geweest. Wij hebben dwaalplaatsen bedacht om het mythische en het middeleeuwse elkaar te kunnen laten ontmoeten, zonder dat het de geschiedenis zoals wij die kennen verandert. Dat is dan ook een vuistregel van de Dwaler.

Nu kunnen middeleeuwse mensen per ongeluk een dwaalplaats vinden, dus hoe blijft de geschiedenis dan hetzelfde? Veel verdwaalde mensen komen nooit meer terug uit een dwaalplaats. Hier zijn verschillende redenen voor. Het kan zijn omdat zij de weg terug niet meer kunnen vinden, omdat het slecht met ze af is gelopen, of omdat zij besluiten een nieuw bestaan op de bouwen in de dwaalplaats. Kleine hoeveelheden missende mensen zullen de geschiedenisboeken niet veranderen. Dan zijn er nog de mensen die (nog) wel uit de dwaalplaats kunnen komen. Die houden vaak hun mond er over, of hun verhalen worden aangezien als dat; verhalen. Al met al wordt de spelwereld in stand gehouden. En die spelwereld is, vinden wij, een een waanzinnige (en waanzinnig interessante) plek om te spelen.