Culturen van_Erumdar

TERUG naar Quon Spelwereld
 

Erumdar is het continent waarop de landen Quon, Quenelles, Kendall, Vodan, Ranur, Hastaria, Shubië, Diarla, en Zar Vondiël zich bevinden. Het continent wordt in het noorden afgesloten door de Zee van Eveg en in het oosten door de Zee van Tranen. In het zuiden wordt het continent van de rest van de wereld afgesloten door de Zinkende Zanden en in het westen door bergen en bossen. De volken van Erumdar hebben dan ook weinig kennis over wat er zich buiten hun eigen continent bevindt. Het continent kent drie grote bergketens welke worden gebruikt om op te navigeren; het Martolia Gebergte op de grens van Quon en Ranur, de Eeuwige Hoogtes in het westen van Diarla en het Tawlar Gebergte tussen Shubië en Quenelles. Wie 's nachts naar de hemelen kijkt kan op een zeldzaam moment een glimp opvangen van de tweede maan van Erumdar. Hoewel deze doorgaans verscholen gaat achter de Grote maan, wordt het zich tonen van de Kleine maan door heel Erumdar als voorspeller van geluk gezien.


De volken van Erumdar zijn niet de eerste bewoners, overal op het continent zijn sporen te vinden van oude, vergeten volken en rassen. Oude geschriften in onleesbare talen getuigen van hoge culturen die tot niets zijn vergaan lang voor de nu bekende culturen opkwamen. Wie deze volken waren, is niet bekend en wordt maar weinig onderzocht.


De meeste volken in Erumdar spreken dezelfde, gemeenschappelijke taal. Er wordt gezegd dat dit de taal van de Goden moet zijn, gezien de taal en de goden de enige zaken zijn wat de volken van Erumdar met elkaar gemeen hebben. Dat de volken vroeger allen een andere taal hebben gesproken, is terug te vinden in eeuwenoude geschriften waarin woorden staan die nog immer specifiek worden gebruikt door een volk. Het gaat hierbij vaak om woorden die geen vertaling hebben in de gemeenschappelijke taal.


Gedacht wordt dat de magie die nu volop aanwezig is in Erumdar er niet altijd geweest is. De magie waarvan de wezens gebruik kunnen maken, lijkt te sijpelen door scheuren tussen de dimensie waarin Erumdar zich bevindt, en een dimensie van pure energie die vaak de Godendimensie wordt genoemd. De magiërs van Erumdar roepen dan ook hun goden aan om hen de kracht te geven om magische handelingen uit te voeren. Er zijn vele theorieën over wat magie nu eigenlijk is, waarvan geen enkele meer waar is dan de andere.

Interactieve kaart
Klik
op de kaart (of hier voor een grotere versie) om meer te weten te komen over de landen in Erumdar. Klik op een provincie en er opent een PDF met uitgebreidde landeninformatie.  Scroll naar beneden voor een kort overzicht van alle landen.


alt

 Orginele kaart is gemaakt door Merlijn Berdenis van Berlekom


Beknopt overzicht landen

Het Keizerrijk Quon (Download hier een PDF met uitgebreidde informatie)
Het Keizerrijk Quon is het centrum van Erumdar. De westelijke bossen worden bewoond door elven, maar het land bestaat vooral uit mensen die de vele dorpen en grote steden bewonen. Iets meer dan twee millennia geleden is het land als koninkrijk gesticht door de grote krijgster, Quonartasillia. Pas een tijd later, onder Quintill III, de Veroveraar, werd Quon een keizerrijk. Het land is getekend door de jarenlange oorlog met Ranur. Kort werden zij zelfs bezet, maar hier zijn zij victorieus uit gekomen. Deze bezetting heeft Quon wel het gros van haar Keizerlijke familie gekost en werd sindsdien geregeerd door een Regentes en Senaat tot de troonopvolger oud genoeg was. Ook in Quon werd de overwinning op de Vodu’kar behaald. Nadat de Keizerlijke lijn definitief verbroken was heeft de legerraad de positie van regerende macht op zich genomen. Hiertegen rebeleerden Adel en het volk. Nu wordt  quon bestuurd door het consilium samen met de Keizer Temporalis. Quon is een land dat sterk en trots is geworden door haar rijke verleden, en dat is terug te zien in haar inwoners.

Hoofdstad: Tri-Quon

Officiële kleuren: Blauw en paars

Bestuursvorm: Feodaal systeem

Heersende macht: Keizer Temporalis/Consilium

Huidige heerser: Genevieve Armitage

Aantal inwoners: 9,1 miljoen

Belangrijkste export: Gerst, hout, vis, wapens, textiel, groente

Belangrijkste import: IJzer, tarwe

Rassen: Mens 52%, elf 23%, dwerg 3%, overig 22%

"Hij is een Quonees"
"Dat zijn Quoneze legionairs"


Het Khanaat Ranur (Download hier een PDF met uitgebreidde informatie)
Ranur is een land met een hard klimaat en een nog harder volk. Het land kent vooral dorre steppe vlaktes, enkele steden en weinig vruchtbare grond. Naast de mens bevinden zich hier nog vele onderworpen goblin en ork stammen. De Khan is hier absoluut heerser en regeert ook met harde vuist. Kenmerkend aan Ranur is ook de absolute haat tegen magie. Magie is hier ten strengste verboden en gebruikers worden door magisterjagers opgepakt en vermoord. Het is ook deze haat die in het verleden voor vele oorlogen en conflicten met buurland Quon heeft gezorgd. De inwoners van Ranur wonen in grote ommuurde steden, of in rondtrekkende stammen die leven van hun kuddes en wat het land hen te bieden heeft, wat helaas niet veel is. Ondanks het harde klimaat en het nog hardere leven zijn de Ranurianen een trots volk die veel waarde hechten aan traditie. De samenleving is ook erg gemilitariseerd door de vele oorlogen die het land heeft gevoerd. De meeste kinderen, ongeacht hun sociale stand, leren al vroeg paardrijden, boogschieten en vechten met speer en schild.

Hoofdstad: Bayan Khotai

Officiële kleuren: Geel en zwart

Bestuursvorm: Militaire dictatuur

Heersende macht: Khan

Huidige heerser: Nohaiti Okhin Khan I

Aantal inwoners: 6,7 miljoen

Belangrijkste export: Huiden, bont, ijzer, steenkool, zijde

Belangrijkste import: Gerst, groente

Rassen: Mens 64%, goblin 15%, ork 14%, overig 7%

"Hij is een Ranuriaan"
"Dat zijn Ranuriaanse ruiters"


Het Eeuwige Rijk Shubië (Download hier een PDF met uitgebreidde informatie)
Onder de felle, hete zon in het zuiden bevindt zich het mystieke woestijnland Shubië. In dit eeuwenoude land zijn al vele volken en dynastieën gesticht en vergaan, begraven onder het zand. Het is rondom de enkele rivieren en oases dat er steden kunnen ontstaan, de rest van het land wordt bewoond door nomadische stammen. De oorspronkelijke inwoners van Shubië zijn de zogeheten Kinderen van Shub, de hagedismensen. Eeuwen geleden zijn er ook mensen de woestijn in getrokken en maken inmiddels een groot deel uit van de bevolking. Nog een grote bevolkingsgroep zijn de slaven, die met name in de steden een belangrijke rol spelen. Verder zijn er eigenlijk geen rassen die in de woestijn gevonden willen worden. Typerend aan Shubiërs is hun interesse in al wat was, is en zal zijn. Vele levens staan in teken van het ontrafelen van de mystieke geheimen van het zand. Alle steden en nomadische stammen hebben trouw gezworen aan de Eeuwige Sol'Raya. Deze mysterieuze vrouw verschijnt altijd compleet gesluierd en is al tussen de 500 en 1000 jaar aan de macht in Shubië.

Hoofdstad: Netet (onofficieel)

Officiële kleuren: Geel en rood

Bestuursvorm: Imperiaal

Heersende macht: Koningin boven andere monarchen

Huidige heerser: De Eeuwige Sol'raya

Aantal inwoners: 3,9 miljoen

Belangrijkste export: Zijde, edelstenen, kruiden, geschriften, fruit

Belangrijkste import: Tarwe, vee, ijzer, groente

Rassen: Mens 41%, hagedismens 45%, overig 14%

"Hij is een Shubiër"
"Dat zijn Shubische slaven"


Koningslanden van Diarla (Download hier een PDF met uitgebreidde informatie)
Vele kleine volkeren met hun eigen land en koning, Ri genaamd, allen verenigd onder de Ard-Ri, de hoge koning, vormen samen het land Diarla. Ooit was het land bewoond door mensen, maar in hun zoektocht naar eeuwigheid hebben zij een pact gesloten met de bosgeesten. Zij kregen een langer leven en de naam Al-Grahamer, maar in ruil voor deze gift moesten zij eervolle levens leiden. Het pact is zo bindend dat eer centraal staat in het leven en cultuur van alle Diarlanen. Tegenwoordig zoeken zij eeuwigheid in naam en daad. Men probeert eervol te leven en grootse daden te verrichten, om vervolgens te worden herinnerd in de verhalen van de barden. Lang heeft Diarla geleden onder voedselschaarste en kleine natuurrampen. Zij keken naar de Goden om hulp, maar hebben dit niet gekregen. Toen de Ard-Ri, alle Ri's en de druïdes toen bij elkaar kwamen hebben zij besloten de Goden af te zweren. De andere landen zien de Diarlanen als een simpel volk, maar in werkelijkheid zijn zij praktisch, hardwerkend en zit hun leven vol rijke tradities.

Hoofdstad: Ard-Diarlan

Officiële kleuren: Groen en brons

Bestuursvorm: Feodaal systeem

Heersende macht: Hoge Koning boven andere koningen

Huidige heerser: -

Aantal inwoners: 4,2 miljoen

Belangrijkste export: Hout, brons, goud, tarwe, groente

Belangrijkste import: IJzer, vis

Rassen: Mens (Al Grahamer) 89%, overig 11%

"Hij is een Diarlaan"
"Dat zijn Diarlaanse krijgers"


Vazalstaat Hastaria (Download hier een PDF met uitgebreidde informatie)
Ten zuiden van Quon bevindt zich het rijk Hastaria, wat na een bloedige oorlog tegenwoordig een vazalstaat is van het Keizerrijk. De inwoners van dit trotse rijk zijn vooral de dwergen, die in de acht grote bergen van het land vele steden en forten gebouwd hebben. In de dalen tussen deze rijken van steen hebben zich in de loop der jaren mensen gevestigd die leven van hun vee en de zeer spaarzame landbouw. Mens en dwerg wonen samen binnen de grenzen, maar het is wel voor iedereen duidelijk dat het de dwergen zijn die het land toe komt. Hastaria kent oorspronkelijk een koning die vanuit de hoofdstad Astar alle andere dwergenvorsten bestuurt. Echter is de laatste dwergenkoning iets minder dan een eeuw geleden kinderloos gestorven. Elke 6 jaar kwamen de dwergenvorsten samen voor de Grote Zitting om een nieuwe koning uit hun midden te kiezen, maar door hun koppigheid verliep deze steeds onsuccesvol. Door het gebrek aan eensgezindheid viel het Bergrijk ten prooi aan Quon. Hastarianen zijn zeker niet vies van strijd en krijgskunst, maar je bewijst je pas echt door iets te maken. Hastarianen hechten namelijk heel veel waarde aan ambachten en vakmanschap. Een gezegde gaat dat een prachtig pantser langer mee gaat dan hij die hem draagt.

Hoofdstad: Astar

Officiële kleuren: Bruin en wit

Bestuursvorm: Vazalstaat onder Quon

Heersende macht: Landvoogd

Huidige heerser: Gunnar Grootzwaard

Aantal inwoners: 2,1 miljoen

Belangrijkste export: IJzer, goud, wapens, pantser

Belangrijkste import: Tarwe, groente, textiel

Rassen: Dwerg 74%, mens 25%, overig 1%

"Hij is een Hastariaan"
"Dat zijn Hastariaanse harnassen"


Het Vorstendom Quenelles (Download hier een PDF met uitgebreidde informatie)
Nergens anders in Erumdar is de grond zo geschikt voor landbouw als in Quenelles en dit heeft voor veel welvaart gezorgd. Deze welvaart zorgt weer dat velen hier een gemakkelijk leven lijden en meer tijd hebben voor andere zaken. Zo zijn bijvoorbeeld kunst, theater en muziek hier in volle bloei. Naast de landbouw zijn de groene heuvels en akkers ook zeer geschikt voor het fokken van paarden, iets wat Quenelles haast tot een kunstvorm heeft verheven. In heel Erumdar leggen mensen grote bedragen neer om een van deze rossen in hun bezit te hebben. Quenelles wordt door enkel mensen bewoond. Andere rassen zijn alleen welkom om te handelen en verblijven dan in een speciaal onderkomen voor gasten. In veel grote steden van Quenelles zijn er aparte wijken waar buitenlanders een residentie kunnen huren voor onbepaalde tijd. Door haar rijkdom en grond werd Quenelles nog wel eens bedreigd door andere landen, maar ondanks dat heeft het land geen staande legermacht. Als er strijd dreigt maakt het gebruik van zeer goed getrainde burgermilities of huurlingcompagniëen.

Hoofdstad: Quenelles

Officiële kleuren: Bordeaux rood, blauw en goud

Bestuursvorm: Oligarchie

Heersende macht: Raad van Adel met symbolische koning

Huidige heerser: Ludovic VII Astendeus

Aantal inwoners: 10,3 miljoen

Belangrijkste export: Paarden, tarwe, groente, vee, textiel

Belangrijkste import: Fruit, edelstenen

Rassen: Mens 93%, overig (gasten) 7%

"Hij is een Quenellaan"
"Dat zijn Quenellaanse paarden"


De Republiek van Zar Vondiël en Zar Dolon (Download hier een PDF met uitgebreidde informatie)

De twee eilanden in de Zee der Tranen vormen samen een republiek. In de praktijk beslaat die eigenlijk alleen Zar Vondiël omdat het tweede eiland, Zar Dolon, onbewoonbaar is. Er is nog nooit iemand levend terug gekomen van het kleinere Zar Dolon, als ze al aan wal zijn gekomen zonder schipbreuk te lijden. Zar Vondiël was eeuwen geleden een kolonie van het toen al welvarende Quenelles, maar heeft zich in 277 Voor Slags vrijgevochten. In de dichte, tropische wouden vindt men de Simta; primitieve stammen van mensen en andere boswezens, tegenwoordig sterk in aantallen verminderd. De kust bestaat uit witte stranden en kliffen die vol zijn gebouwd met verschillende havens en havensteden. Deze worden door twee soorten mensen bewoond: Aan de ene kant heb je de adellijke families, handelscompagniëen, hun aanhang en andere nette burgers. Daar tegenover staat het ruige volk van smokkelaars, piraten, kapers, boekeniers en anderen die als tuig worden bestempeld. Dat de een wel eens zaken moet doen met de ander valt niet te voorkomen, hoewel beiden dat liever ontkennen. Een ding hebben zij gemeen: Zar Vondiëlli hebben de beste boten en zeevaarders van heel Erumdar. De Republiek wordt geregeerd door het Hoge Huis, bestaande uit verkozen edellieden van de grote adellijke families. Alhoewel er vele adellijke families die ook zetels in het Hoge Huis hebben, zijn er in feite maar drie families die echt de macht hebben. De Dicemi, Boggia en Foligno.
 

Hoofdstad: Porto Fortuna

Officiële kleuren: Wit en blauw

Bestuursvorm: Republiek

Heersende macht: Verkozen adel

Huidige heerser: Het Hoge Huis

Aantal inwoners: 1,8 miljoen

Belangrijkste export: Vis, parels, goud, hout, fruit, ijzer

Belangrijkste import: Tarwe, groente

Rassen: Mens 69%, overig (simta) 31%

"Hij is een Zar Vondiëlli"
"Dat zijn Zar Vondiëlische schepen"


De Verenigde Machten van Kendall (Download hier een PDF met uitgebreidde informatie)
Kendall is een land van dichte wouden, heuvelachtige vlaktes, diepe dalen en, in het zuiden, diepe regenwouden. De natuur hier groeit groot en kleurrijk, maar de wouden ook diep en donker. Verscholen achter grenzen die al een eeuw dicht en ommuurd zijn, is Kendall een van de meest mysterieuze en vooral diverse landen van heel Erumdar. De oorzaak hier van ligt bij een krater met daarin een grote meteoriet, centraal in Kendall. Volgens velen is dit brok gesteente tijdens de schepping neergekomen op Erumdar, maar niemand zal ooit zeker kunnen zeggen waar dit gesteente vandaan komt. Wel is zeker dat deze meteoriet vol zit met extreem krachtige magie, iets wat in het begin der tijden vele magische en onbekende rassen naar de diepe wouden van Kendall heeft getrokken of heeft doen ontstaan. Alhoewel weinigen weten wat de precieze reden is dat Kendall haar grenzen heeft gesloten zijn velen dankbaar dat dit niet volledig is. Enkele poortgebouwen blijven open om handelaren en reizigers (soms) te verwelkomen. Lang was Kendall een chaotisch land vol grote en kleine rassen, volken en stammen. Tegenwoordig wordt het land aangestuurd door 'de Raad' met vertegenwoordigers uit de grootste volken. Hier onder bevinden zich de oudste halfling, de hoogste woudelf, de Dryadenkoningin en een wijze gnoom.
 

Hoofdstad: Niet van toepassing

Officiële kleuren: Turquoise en oker

Bestuursvorm: Niet van toepassing

Heersende macht: Raad met afgezanten van grootste volken

Huidige heerser: De Raad

Aantal inwoners: Onbekend

Belangrijkste export: Fruit, gewassen, kruiden

Belangrijkste import: Geen

Rassen: Mens 13%, elf 15%, gnoom 5%, overig 67%
 

"Hij is een Kendallaan"
"Dat zijn Kendallaanse wachters"


De Eilandengroep Vodan (Download hier een PDF met uitgebreidde informatie)
Weinigen wisten dat er nog boven Ranur en de Zee van Eveg de koude vlaktes van Vodan zaten. Het was pas bij de Godenmars van de duistere god Zasyak, toen zijn legers er op uit trokken, dat de rest van Erumdar met een schok kennis maakte met dit land. Weinig is bekend over dit koude land en haar inwoners, de Vodu'kar, en wat men weet komt van gevonden documenten, ondervragingen en conflicten. Nadat Quoneze helden de god Zasyak ten onder wisten te brengen trokken de Vodu'kar weer terug naar hun land.
 

Hoofdstad: Onbekend

Officiële kleuren: Blauw en zwart

Bestuursvorm: Indirecte democratie

Heersende macht: Raad van stamoudsten

Huidige heerser: Onbekend

Aantal inwoners: Onbekend

Belangrijkste export: Geen

Belangrijkste import: Geen

Rassen: Onbekend

"Hij is een Vodu'kar"
"Dat zijn Vodaanse strijders"


TERUG naar Quon Spelwereld