Terra X Religies

Terug naar Terra X spelwereld startpagina 

Spelwereld: vervallen wereld
Spelwereld: gildes en groeperingen
Spelwereld: Geografie
Spelwereld: Religies
Spelwereld: Personages en begrippen
Spelwereld: Personage maken
Spelwereld: Teasers en meer...

religies 2De mensheid heeft altijd al gezocht naar een hogere betekenis van het leven en gekeken naar het bovennatuurlijke om moeilijke vraagstukken te beantwoorden. De mensen en volkeren van de Vervallen Wereld zijn daar niet anders in. De ellende en wanhoop van het bestaan drijft praktisch iedereen om, in meer of mindere mate, in een godsdienst hun heil te zoeken. Het deel van de Vervallen Wereld waarin wij spelen kent ruwweg twéé grote religieuze stromingen. Deze geven sommigen hoop, sommigen houvast en soms zelfs een doel in het leven. Ondanks de versprokkelde staat van de wereld zijn deze twee stromingen overal in Yerap in meerdere of mindere mate bekend.

Let op: religies uit onze eigen tijd zijn niet (herkenbaar) aanwezig in de Vervallen Wereld.


De Gaiaanse Goden
De Gaiaanse religie dankt haar naam aan de hoogste godheid binnen deze stroming, Gaia. De zogeheten Gaianen erkennen Gaia als de bron (en vaak ook als letterlijke moeder) van álles. De Gaiaanse religie is polytheistisch en kent dus vele goden, allemaal verbonden binnen het Gaiaanse pantheon omdat ze gezien worden als goddelijk kind van Gaia zelf. Deze goden hebben een eigen domein, locatie of overtuiging waar zij invloed over hebben of voor staan.

Volgens sommige Gaianen zijn werkelijk alle goden kinderen van Gaia en dus aan haar ondergeschikt, zo ook de Heer van het Licht en de Duistere Heer, bekend uit de religie der Enfants Lumières. Echter hebben vele Gaianen geleerd deze opvatting niet te vaak hardop te uiten.


Afgezien van de vele kinderen en hun respectievelijke eigenschappen, staat de Moeder Gaia zelf symbool voor het leven van al wat is. Zo wordt er ook vaak gepredikt dat zij zeer somber is over de huidige staat van de wereld, die eens zo mooi was. Veel wezens bidden naar haar wanneer zij bijvoorbeeld iets willen doen groeien, of een gezond kind willen verwekken. Zij wordt ook vaak bedankt bij een goede oogst of een (relatief) gevulde maag.

Het Geloof van de Moeder Gaia kent vele uiteenlopende tradities. Op veel plaatsen wordt zij anders aanbeden. Bij gebrek aan centraal bestuur, iets wat vrijwel onmogelijk is in de Vervallen Wereld, lopen ook de predikers van haar boodschap erg uiteen. Niet alleen zijn hun manieren allemaal net iets anders, zij kennen ook geen eenduidige benaming. De meest voorkomende namen die zij aannemen zijn Curé, Abbé of Eveque.

De Enfants Lumières en de Heer van het Licht
De Enfants Lumières. De ‘Kinderen des Lichts’. Het is de verzamelnaam voor de verschillende georganiseerde menselijke gemeenschappen en individuen die de Heer van het Licht aanhangen en hem aanbidden als hun god. Volgens de Enfants is de Heer de schepper en herder van het menselijk ras, wandelde hij in de Gouden Tijd temidden van zijn schepsels en stelde hij hen in staat om wonderen te verrichten. Enfants geloven dan ook dat de Anciens mensen waren en dat zij allen van hen afstammen. Belangrijk om al snel te noemen is dat Enfants bijna louter van het mensenvolk zijn: een dogmatisch aspect van de religie is de minderwaardigheid van onmensen en de noodzaak van het zuiveren van de wereld van hun aanwezigheid. Vanzelfsprekend is daardoor de religie en gemeenschap der Enfants Lumières onder niet menselijke volkeren zelden populair.
religies
De religie van de Enfants is dualistisch; het kent twee godheden. De Heer van het Licht en zijn broer, de Heer van het Duister. De godsdienst wordt centraal geleid door een groep die men het Conceil noemt. Ook zijn er twee ‘manieren’ van het geloof in de Lichtheer belijden. Een deel van zijn volgelingen leeft in de normale samenleving maar erkent de Heer wel als hoogste godheid. Een groter deel erkent de Heer als hoogste godheid en leeft ook in een gemeenschap van louter Enfants, een Diocese genaamd.

De Enfants Lumières zijn relatief de meest georganiseerde religie binnen dit deel van de Vervallen Wereld. Hun Diocèses zijn verspreid over heel Yerab en velen hebben sporadisch contact met elkaar. Het orgaan dat zich bezighoudt met het verspreiden van het woord van de Lichtheer, heet de Gessurites


Bij een Legioen van de Enfants Lumières kan je alleen spelen als figurant. Als speler kan je wel een Laï (gelovige, deel van een Enfants gemeenschap) spelen of iemand die de Lichtheer aanhangt.

Meer weten over dit geloof en haar volgelingen? Kijk dan bij de Enfants Lumières.

Overige religies
De Vervallen Wereld kent nog veel meer religies die kleiner of veel meer locatiegebonden zijn dan de twee grote godsdiensten. Van een lokale cultus in een afgelegen dorp tot een nomadische groepering Agricoles die een sjamanistische levensovertuiging hebben. Ook zijn er lieden die het bestaan van goden volledig ontkennen of groeperingen die er van overtuigd zijn dat met Teoc zelfs de goden gestorven zijn en dat de wereld er alleen voor staat. Het staat een deelnemer vrij om, het liefst in overleg met de organisatie, een andere religie te gebruiken. 


Terug naar Terra X spelwereld startpagina 

Spelwereld: vervallen wereld
Spelwereld: gildes en groeperingen
Spelwereld: Geografie
Spelwereld: Religies
Spelwereld: Personages en begrippen
Spelwereld: Personage maken
Spelwereld: Teasers en meer...