Terra X Geografie

Terug naar Terra X spelwereld startpagina 

Spelwereld: vervallen wereld
Spelwereld: gildes en groeperingen
Spelwereld: Geografie
Spelwereld: Religies
Spelwereld: Personages en begrippen
Spelwereld: Personage maken
Spelwereld: Teasers en meer...

“Het was voor iedereen bekend dat de Ancien tunnels onder het marktplein gevaarlijk waren. Elke afdeling had wel zijn eigen verhalen. De Medecin vertelden aan kinderen over het GIF dat diep in de tunnels borrelde. De smeden van de Bricoleurs stuurden gefaalde leerlingen de tunnels in, om zo tussen de zichzelf sluitende deuren de hongerdood te sterven. Iedereen wist dat de tunnels gevaarlijk waren. Maar toch gingen deze nieuwe Mineurs naar beneden.”
mijn dwergen 2
De nalatenschap van Teoc en de Anciens
De wereld is al lang niet meer herkenbaar als onze wereld. In de hoogtijdagen van de Anciens waren zij heer en meester over het landschap, maar het alles vernietigende en mysterieuze Teoc heeft de wereld bedekt met verval. Het land is nog vol met ruïnes van de Anciens en de littekens van Teoc. De volgende uitgangspunten gelden om hier een beeld van te geven:

Van de steden, dorpen, nederzettingen en infrastructuur van de Anciens is amper nog iets over. Intacte gebouwen, wegen of industrie komen niet voor. De zwaar vervallen ruïnes daarvan nog wel; dit zijn dan vaak niet meer dan brokstukken en compleet doorgeroeste stukken metaal, overgroeid door planten en teruggenomen door de natuur. Dit soort plekken zijn niet heel zeldzaam in de Vervallen Wereld.

Her en der vind je in het landschap van de Vervallen Wereld nog overwoekerde, gebarsten stroken wegdek, variërend van enkele tientallen meters tot een paar kilometer lang. Aan de kust liggen nog doorgeroeste restanten van havenbouw en waar vroeger industriegebieden lagen, zijn de betonnen fundaties en in elkaar gezakte roestige wanden nog te vinden onder een laag puin en begroeiing. 

Waar voorheen de Anciens hun gigantische steden hadden staan, is nog wel meer over van hun nalatenschap. Maar ook hier zijn geen intacte, herkenbare gebouwen of goed bruikbare infrastructuur meer over. De inwoners van de Vervallen Wereld bouwen vaak hun eigen samenlevingen en woningen tussen halve muren, in de restanten van een omgevallen toren of in een een zwaar gestutte hal.

Veel steden van de Anciens zijn volledig van de kaart geveegd. Maar niet alle. In de overgebleven ruïnes klauwen de ingestorte restanten van wolkenkrabbers naar de hemel en bestaat de grond uit afbrokkelend beton, asfalt en puin. 

Heel zeldzaam zijn plekken waar Teoc en de eeuwen van verval minder hard hebben kunnen huishouden. Dit zijn vaak ondergrondse complexen of zeer duurzame (militaire) bouwwerken in afgelegen gebieden. Vaak zijn deze in de eeuwen na Teoc al wel volledig ontdaan van waardevolle artefacten, maar de constructies zelf zijn nog wel intact. Deze locaties kunnen een bron van gigantische macht en rijkdom zijn en vaak is het ook hier dat Mineurs koninkrijken worden gesticht.

Er zijn ondergrondse bunkers waar een deel van de lichten nog werken. Afgesloten schuilkelders gevuld met onbegrijpbare technologie. En in de meest afgelegen gebieden zijn nog restanten van grootse bouwwerken, hun doel en functie door de tijd vergeten, maar nog altijd imposant en half-werkend. 

Het mysterieuze Teoc heeft de wereld onherroepelijk veranderd en getekend. Verspreid over de Vervallen Wereld is dit ook nu, honderden jaren later, soms nog maar al te zichtbaar. Grote gebieden zijn nog steeds een kale, verkoolde woestenij en kraters bedekken het landschap. Maar ook rivieren die het jaar door walgelijk stinkend, zwart water aanvoeren of grote velden bezaaid met gebeentes vlak onder de grond, waar de Anciens schijnbaar gigantische veldslagen hebben gevoerd. Het meest herkenbare en bekende overblijfsel van Teoc is natuurlijk het GIF, dat in verschillende vormen reusachtige gebieden van de Vervallen Wereld bedekt.

Belangrijk! De wetenschap dat de Vervallen Wereld in de oorsprong onze eigen wereld is, is puur bedoeld als US informatie ter beeldvorming van de deelnemers. De personages op Terra X hebben hier geen weet van en hebben geen kennis over de technologie, geografie en politiek van onze tijd en de toekomst (laat staan wat er tussen onze tijd en die van Terra X is gebeurd). Verwijzingen over de Oude Wereld komen louter vanuit de organisatie, zodat wij de puzzel van wat er is gebeurd in het verleden correct kunnen vormgeven. Wil je hier zelf iets mee doen, mail dan de organisatie van Terra X op dit mailadres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Het spelgebied (klik op de kaart voor een grotere versie)
Terra X speelt zich af in en om de nederzetting Nain Doré, dat opgebouwd is rondom Boïs Mijn en ligt in het Agricoles koninkrijk d’Enumatil. Het Koninkrijk d’Enumatil is een uitgerekt rijk, langs de rivier de Rha, onderverdeeld in meerdere hoeves en akkers. Het spelgebied ligt pakweg in het midden. Naast Nain Doré zijn de volgende locaties in het koninkrijk:

geografieHet meest centrale gedeelte van het rijk, rondom het dorpje Nain Doré heet het Eerste Groen. Dit was het eerste stuk groen wat ontstond na de komst van Enumatil. Koning Enumatil had hier in het verleden ook tijdelijke zetel.

Aan de noordelijke grens van het koninkrijk ligt de Noorderhoeve. De Noorderhoeve, bestaande uit een gerepareerd stenen huis en een omheining van houten staken, voorziet het koninkrijk voornamelijk van honing en een beperkte hoeveelheid groenten als ui en aardappelen. Hier steekt ook een kleine pont de Rha over.

Bij Pont d'Agricole ligt de enige brug over de Rha binnen het koninkrijk. Het verbindt het westelijk gelegen deel met het onderste oostelijk gelegen deel. Enkel leden van het Gilde Agricole (en de plaatselijke Cuisiniers en Postales) mogen deze brug oversteken zonder te hoeven betalen.

Zuidelijk in het rijk ligt een versterkte molen, de Zuiderhoeve. Hier staan veel akkers met graan en wordt koren verbouwd. De hoeve zelf is van verre te zien, te herkennen aan de wieken van de molen, gemaakt van hout en dik touw, die dag in dag uit draaien in de wind. Het is tevens hier dat de grote aarden bakkersovens van het Gilde Cuisiniers staan, die de rest van het rijk van wel gewild brood voorzien.

De versterkte hoeve Alais bevindt zich op een heuvel temidden van een handvol akkers en voorziet vooral in groenten en vlees. Dit alles wordt door een houten toren en ingehuurde combatants verdedigd. Onder leiding van Duc Ettiene is Alais onlangs in opstand gekomen tegen koning Enumatil en dus niet langer deel van het koninkrijk; het is nu een Diocese van Enfants Lumières.

In de Sebaldstuinen worden vooral kruiden verbouwd voor geneeskundige of juist gevaarlijke kruidenmengsels, maar ook als luxe smaakmaker voor eten. Het is de kleinste locatie van het koninkrijk.

Wanneer koning Enumatil zich niet in Nain Dore of het Eerste Groen bevindt, huist hij in Koningsveld. Een toonbeeld van zijn rijkdom en macht met een uit steen gebouwde toren en zelfs gedeeltelijk stenen muren. Hier wordt weinig verbouwd, maar Enumatil heeft hier wel zijn eigen persoonlijke tuinen met vele soorten bloemen en exotische vruchten. Het is ook dit kostbare bezit dat stevig achter een stenen muur schuilt.

De vier windstreken
Om een globaal beeld te geven van de wereld van Terra X hebben we bij de vier windstreken een aantal kenmerkende factoren genoteerd. Hoe verder je die kant op trekt hoe extremer deze factoren worden. De beschrijving slaat vooral op Yerap, het werelddeel waar wij spelen. Informatie over de rest van de wereld bezit men amper. Wel is het mogelijk om in het spel (mythische) kennis over de rest van de Vervallen Wereld te vinden. Het is niet toegestaan voor spelers zonder toestemming een personage van buiten dit werelddeel te spelen.

Ter referentie: het gebied waar Terra X zich afspeelt ligt ergens in het oosten van hedendaags Frankrijk.

terraX VillageNoord: Wie vanaf Nain Doré richting het noorden gaat en het relatief vruchtbare koninkrijk d’Enumatil achter zich laat en de woestenij eromheen doorkruist, vindt na enkele dagen weer een bosrijk gebied. Voor vele dagreizen lang bestaat het landschap afwisselend uit uitgestrekte bossen en vlaktes met hier en daar een kleine nederzetting. Een aantal dagreizen verder wordt de begroeiing minder en valt er relatief veel regen. Des te noordelijker men komt, des te natter het gebied wordt, totdat men een uitgestrekt moerasgebied bereikt dat tot aan de kust reikt. De zee in het noorden is doorspekt met eilanden van wisselende omvang totdat men weer vasteland bereikt. Het land daar is koud en kaal, met amper begroeiing op de vele bergtoppen en men kent daar de Gildecultuur niet.

Oost: Men zegt dat richting het oosten de grootste angsten waarheid worden. Eerst, voorbij het koninkrijk d’Enumatil, moet men over de Roestbergen. Dit relatief kleine berggebied is nagenoeg verlaten. Daar voorbij vindt men eerst weer een relatief bosrijk gebied, maar na enkele dagreizen bereikt men een gigantisch uitgestrekt gebied dat amper vruchtbaar is en waar haast geen begroeiing is. Daar, tussen de dode bergen en heuvels, huizen vele bendes Cannibales. Normale nederzettingen zijn er zeldzaam en des te oostelijker men komt, des te minder er overblijft van de structuur van de Gildesamenleving in het westen. Na enkele weken door het uitgeputte land te trekken, komt men bij de zogenaamde Oosterlijke Muur van GIF, een dodelijk GIF gebied dat Yerap van noord tot zuid doorklieft. Wat hier voorbij ligt, in de oosterse uithoek van Yerap, is bijna volledig onbekend. Men zegt dat er in het uiterste oosten steden zijn met tien-, soms wel honderdduizenden inwoners, zoals het mythische Senobi waar volgens velen het dwergenvolk vandaan komt. Maar dat kunnen legenden zijn; wie zou ze kunnen controleren? Wie zou de reis door het GIF overleven?

Zuid: Ten zuiden van Nain Doré bereikt men al snel de barre woestenij, doorsneden door enkele smalle maar redelijk vruchtbare rivierdalen. Dit strekt ver naar het zuiden, totdat het overgaat in een grote bergketen die verschillende namen kent. Achter deze bergketen bevinden zich relatief veel steden, waaronder de bekende havenstad Sayyeh. Ten zuidoosten ligt het figuurlijke hart van de religie van de Lichtheer, de grote stad Coronne. Nog zuidelijker bereikt men een zeer woeste zee, geteisterd door vijandige zeevaarders en, volgens de geruchten, gevaarlijke zeemonsters. Of er iets aan de andere kant van de zee is, weet niemand zeker.

West: Ten westen van Nain Doré ligt nog een groot stuk land dat uiteindelijk bij de Oceaan uitkomt. In dit gebied is de Gildecultuur dominant en is het, voor zover mogelijk in de Vervallen Wereld, redelijk veilig. Dorre woestenij wordt geregeld afgewisseld door bosgebied en groene vlaktes. Vooral het Gilde d’Agricole is hier goed vertegenwoordigd door de relatief vruchtbare grond. Verder westelijk, in het kustgebied, is het leven minder stabiel. Vanaf de Oceaan komt geregeld verzuurde of met GIF besmette regen. De Oceaan zelf is gigantisch en er gaan verschillende geruchten over wat er te vinden zou zijn aan de andere kant. Sommigen zeggen dat er een continent ligt waar de oude hoofdstad van de Anciens te vinden moet zijn. Een enkeling houdt zelfs vol dat de Anciens er nog altijd wonen, in macht en heerlijkheid. Door de grote afstand heeft niemand het tot nu toe aangedurfd om de grote zee over te steken.

Informatie voor je personage
Om toch wat meer informatie te bieden aan jou als speler om je personage samen te stellen zijn er een aantal richtlijnen opgesteld. Binnen deze richtlijnen kan jij invulling geven aan het gebied waar jouw personage vandaan komt en hoe dat er mogelijk uit ziet. De volgende richtlijnen zijn hiertoe opgesteld:

- Een samenleving bestaat doorgaans uit niet meer dan 250 personen, maar is vaak een stuk kleiner. Drie boerenfamilies, een smid met zijn vrouw en een huurling zouden samen een gemiddelde nederzetting vormen.
- Grote steden, landen of koninkrijken hebben nog geen kans gehad zich te ontwikkelen. Zurekh bijvoorbeeld, het roemruchte rijk van koning Ïak, had een hoofdstad waarin op het hoogtepunt ongeveer 1500 dwergen woonden en 4000 slaven. Steden van die omvang zijn zeldzaam.

Het staat spelers vrij om zelf kleine nederzettingen te bedenken voor hun personage. Voor alles groter dan een dorp, moet eerst goedkeuring van de verhaalleiding verkregen worden. Dit geldt zeker voor spelers die een eigen rijk of vorm van samenleving willen gebruiken. Neem hiervoor contact op via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Terug naar Terra X spelwereld startpagina 

Spelwereld: vervallen wereld
Spelwereld: gildes en groeperingen
Spelwereld: Geografie
Spelwereld: Religies
Spelwereld: Personages en begrippen
Spelwereld: Personage maken
Spelwereld: Teasers en meer...